Vizija

Ono što nas pokreće.

Pharma Vera želi da svoje poslovanje proširi u smeru distribucije i marketinga novih brendova u funkciji zdravlja ljudi na području EX YU regiona.
Pharma Vera želi da sa svojim poslovnim partnerima, poštujući zakonsku regulativu, etičke i profesionalne principe radi na registraciji i pozicioniranju novih proizvoda na EX YU regionu.